Nhắc đến Đà Nẵng là nhắc đến “Thành phố của những cây cầu”, đến hình ảnh “Cát trắng”, “Nắng vàng”. Người Đà Nẵng nổi tiếng mến khách, tâm hồn chất phác, dễ mến.  Và tất nhiên, một điều tuyệt vời ...