Núi Thần Tài giảm giá 50% cho phụ nữ nhân dịp 8/3

Mô tả:

"Theo đó, toàn bộ các khách du lịch là phụ nữ sẽ được giảm giá đặc biệt 50% khi đến du lịch tại suối khoáng nóng Thần Tài trong dịp lễ 8/3 này. Hằng năm, cứ đến dịp lễ Quốc tế phụ nữ, núi Thần Tài....."

Mô tả:

"Theo đó, toàn bộ các khách du lịch là phụ nữ sẽ được giảm giá đặc biệt 50% khi đến du lịch tại suối khoáng nóng Thần Tài trong dịp lễ 8/3 này. Hằng năm, cứ đến dịp lễ Quốc tế phụ nữ, núi Thần Tài....."

701 Lượt xem

THƯƠNG HIỆU:

Núi Thần Tài giảm giá 50% cho phụ nữ nhân dịp 8/3